Je wil aan de slag met de moeilijkheden die je tegenkomt op de werkvloer.

Mikado-Kaisha wil graag samen met jou dit traject lopen.

Maar eerst gaan we analyseren hoe jij als persoon en de context van je werk op mekaar inwerken. Dit gaat ons input geven over WAT er precies misloopt en over HOE, op welke manier je hier best mee aan de slag gaat.

Deze analyse is in feite de eerste stap en is een basisdeel van elke Mikado-Kaisha- methodiek en werkwijze.

mikado lijnen

COACHING

Individuele coaching

We brengen samen met jou je kwaliteiten en werkpunten als persoon in kaart en werken een individueel traject op maat uit. De focus ligt enerzijds op het bevorderen van welzijn en gezondheid van jou als persoon en anderzijds op het bereiken van de optimale match tussen persoon en (werk)context.

Een individuele coaching geeft handvaten om verandering aan te brengen in je werkcontext, maar dit is begrensd door de veranderbaarheid ervan.

Mikado-Kaisha vindt het belangrijk de brug te maken tussen de individuele medewerkers en de onderneming en neemt mits wederzijdse toestemming het initiatief tot een terugkoppelingsgesprek naar de werkcontext. We kunnen op vraag van de onderneming adviezen formuleren over de aanpak van structurele factoren.

Mikado-Kaisha bootjes rood
Mikado-Kaisha bootjes blauw

Coaching op teamniveau

Samen kom je verder, maar dit vraagt verbinding en begrenzing. We brengen de individuele capaciteiten en werkpunten van elk teamlid in kaart, net als die van de teamcontext.

Het bereiken van de optimale match tussen persoon en werkcontext staat centraal.
Deze coachingsvorm vergroot de impact op de teamcontext in vergelijking met een individuele coaching.

Spannend?
Mensen voelen een drempel om in een groep coaching te volgen. Via gerichte oefeningen helpen we je die drempel te nemen.

Leiderschapscoaching

We organiseren deze coaching zowel op individueel niveau als in kleine groep.

Groepsdeelnemers komen uit dezelfde onderneming of net niet.

We stellen de groep zorgvuldig samen op basis van persoons- en context-eigenschappen alsook thema’s voor de coaching, om zo een werkbare balans te vinden tussen verbinding, herkenning en begrenzing, verschil.

Mikado-Kaisha bootjes groen

OPLEIDING

Trainingen

We organiseren doorlopend een trainingsaanbod binnen onze eigen organisatie en kunnen dit eveneens binnen uw onderneming aanbieden. De inhoud van onze incompany-trainingen wordt in samenspraak met uw onderneming aangepast om een aanbod op maat te garanderen.

Hier kan de groep worden samengesteld met deelnemers uit verschillende teams of uit hetzelfde team.

Masterclasses

Doorheen het jaar organiseren we verschillende masterclasses rond leiderschap, zowel binnen onze organisatie, bij VOKA, als in Spanje.

CONTACT

Neem contact op via onze CONTACT PAGINA met Kathleen Raskin of Mieke Autrique (zaakvoerders). We formuleren in overleg met u een gedetailleerde offerte op maat.