Welbevinden

We coachen ondernemers, werknemers om hun welbevinden te verbeteren. Dit kan preventief en deze nood kan ook voelbaar worden wanneer mensen klachten ondervinden zoals stress, angst, piekeren, interpersoonlijke problemen, somberheid of misbruik van alcohol, medicatie, drugs.

Bij Mikado-Kaisha focussen we op wat mensen drijft, hun waarden, hun persoonlijke leergeschiedenis. We brengen ook het team, de context, de geschiedenis van de onderneming in rekening.

We gaan na welke impact dit heeft op de bevlogenheid en mentale gezondheid van mensen en stemmen onze aanpak af op wat nodig is in elke unieke situatie.

Dit wil zeggen dat we afhankelijk van de situatie individueel, met teams en/of met leidinggevende(n) werken en ons qua aanpak bewegen tussen creatief en planmatig, empathisch en confronterend. We gaan moeilijke gesprekken en complexe realiteit niet uit de weg.

Samenwerking

We ondersteunen teams in het verbeteren van hun samenwerking en het scherp stellen van hun missie en visie. We maken samen een analyse van structurele, interpersoonlijke en persoonsgebonden factoren en brengen al dan niet gedeelde waarden in kaart.

Hierop inzetten kan een bewuste keuze zijn, en de nood hiertoe kan zich ook opdringen naar aanleiding van bijvoorbeeld een re-organisatie of spanningen in een team.

Thema’s zijn bijvoorbeeld communicatie en assertiviteit, omgaan met verdoken of openlijk conflict, waardengefocust werken.

Onze aanpak is op maat van het team en out of the box. Empathische confrontaties en de complexiteit verdragen, maken deel uit van het DNA van Mikado-Kaisha.

Conflict

Wanneer er sprake is van een verdoken of openlijk conflict of pesten, grensoverschrijdend gedrag tussen ondernemers onderling, tussen een team en leidinggevende(n), binnen een team, kan u bij Mikado-Kaisha terecht.

We starten met een assessment. Afhankelijk van de situatie werken we eerst individueel of meteen met alle partijen samen. Van bij aanvang vragen en geven we transparantie met betrekking tot de mogelijkheid, wenselijkheid en bereidheid tot bemiddeling.

Leiderschap

Leiding geven is een uitdagende taak waarbij de balans tussen verbinden met je team en hen begrenzen uit zakelijk oogpunt essentieel is.

De leider die je kan zijn ligt in het verlengde van je waarden, eigenschappen als persoon. Mikado-Kaisha gaat met je op zoek naar wie je bent als persoon en hoe je dit kan meenemen in je rol als leider.

Vaak zit er een spanningsveld tussen wie je bent als persoon/leider en wat de werkcontext van je verwacht. We werken samen met jou een oplossing op maat uit die deze spanning hanteerbaar houdt.

Praktisch

Een ondernemer, leidinggevende, werknemer, bedrijfsarts, HR-manager of externe preventieadviseur neemt contact met ons op via onze CONTACT pagina.

Je vraag komt terecht bij Kathleen Raskin en Mieke Autrique.

We maken een face-to-face afspraak met de betrokken partijen als opstart. Mikado-Kaisha formuleert vervolgens een offerte (doel, aantal sessies, aanpak, duur van het traject).