Door gebruik te maken van de website mikado-kaisha.be (hierna de “Website”) gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verwerken van uw gegevens zoals in deze Privacyverklaring beschreven. Bij vragen kan u ons contacteren via de onderstaande gegevens.

Gegevens worden enkel intern gebruikt en doorgegeven om aan uw vraag te voldoen of om onze dienstverlening te verbeteren. Gegevens worden niet met derden gedeeld die deze voor hun eigen doeleinden zouden gebruiken. Uw gegevens worden evenmin doorverkocht.

Gegevens worden periodiek verwijderd en we beschermen uw gegevens met redelijke maatregen.

Waarom deze privacyverklaring?
Bij het bezoeken en gebruiken van de Website kan Mikado Praktijk (hierna genoemd “Mikado Praktijk”, “wij” of “ons”) bepaalde persoonsgegevens van de bezoeker verwerken. Wij treden daarbij op als een verwerkingsverantwoordelijke onder de privacywetgeving. Mikado Praktijk respecteert de privacy van de gebruikers van haar Website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel verwerken in overeenstemming met de Belgische wet (in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) en de Europese Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (Europese Verordening 2016/679 of “GDPR”), zoals verder beschreven in deze Privacyverklaring. Gegevens over u of uw computer worden niet door Mikado Praktijk verzameld noch verwerkt, anders dan in deze Privacyverklaring aangegeven.
Met deze Privacyverklaring wil Mikado Praktijk u informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij willen daarbij ook duidelijk wijzen op de rechten die u in dit verband heeft.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
De Website wordt uitgebaat door Mikado Praktijk, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, België, en met ondernemings- en BTW-nummer BE 0671 651 556.
U kan ons gemakkelijk bereiken via e-mail op info@Mikado-Praktijk.be. Uw vragen komen dan terecht bij de persoon die in onze organisatie verantwoordelijk is voor de opvolging van vragen inzake bescherming van persoonsgegevens en deze persoon zal uw vraag snel behandelen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • Algemeen
  Onze Website is informatief van aard. U kunt onze Website doorbladeren om informatie op te zoeken over onze ons hulpverleningsaanbod, onze therapeuten en coaches, nieuwsfeiten, enz. zonder dat u enige persoonlijke informatie of persoonsgegevens aan Mikado Praktijk hoeft te verstrekken, andere dan die welke in deze Privacyverklaring is opgenomen.
  In het algemeen kan u onze Website dus bezoeken zonder persoonsgegevens op te geven. We vragen dus niet om persoonlijke informatie, maar we kunnen de bezoeker wel de middelen geven om ons bepaalde informatie te bezorgen.
 • Opgave van gegevens
  Zo bieden wij u op de Website bijvoorbeeld een contactformulier aan. U kan dit formulier gebruiken om ons een vraag te stellen of om bepaalde informatie op te vragen. In het contactformulier dient u de verplichte informatie op te geven en kan u ons een persoonlijke boodschap sturenVoor al die functionaliteiten verzamelen wij alleen gegevens die u ons verstrekt en waarvoor u ons toestemming geeft om deze te verwerken. Natuurlijk kunt u onze Website ook bezoeken zonder ons deze persoonlijke gegevens te verstrekken. Bovendien zijn wij natuurlijk geïnteresseerd in statistische gegevens die iets zeggen over het succes van onze Website. Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze Website benadert. We verzamelen ook persoonlijke gegevens op basis van cookies.
 • Links
  Onze Website bevat links, bijvoorbeeld naar sociale mediaplatformen. Houd er rekening mee dat het aanklikken van deze links u zal omleiden naar websites/platformen waarop afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en privacybepalingen van toepassing zijn. Mikado Praktijk neemt geen verantwoordelijkheid in dit verband, zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die u aan ons bezorgt, zullen worden gebruikt om met u in contact te treden in het kader van de vraag. Uiteraard dienen wij die persoonsgegevens te verwerken om aan uw vraag te voldoen (bijvoorbeeld geven van informatie, afspraak, enz.).

Welke gegevens delen wij met derden?
U mag erop rekenen dat wij uw privacy zoveel als mogelijk willen beschermen. In deze context willen wij het delen van uw persoonsgegevens met derden minimaliseren. Alleszins worden uw gegevens enkel gebruikt voor de doeleinden van Mikado Praktijk en worden zij in geen geval overgedragen of verkocht aan derden of bekendgemaakt aan derden die ze voor hun eigen doeleinden zouden verwerken, behalve zoals hieronder beschreven.
Binnen ons bedrijf delen we uw gegevens alleen met degenen die er toegang toe moeten hebben (bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden. Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen.

Wij gebruiken ook cookies
Tijdens een bezoek aan onze Website kunnen “cookies” geplaatst worden op uw toestel.

Uw rechten
De privacywetgeving geeft u verschillende rechten en wij nemen informatie over deze rechten en de uitoefening ervan zeer ernstig! De wetgeving bepaalt dat u het recht hebt om ons te vragen toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we van u verwerken, deze te corrigeren of te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken, maar u begrijpt dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatige verwerking die wij tot dan toe op basis van uw toestemming hebben uitgevoerd.
Eventuele vragen over deze Privacyverklaring kunt u richten aan Mikado Praktijk via de contactgegevens. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. Hoewel wij er uiteraard de voorkeur aan geven om eventuele problemen rechtstreeks met u op te lossen, willen wij u erop wijzen dat u altijd het recht hebt om een klacht of vraag in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België kunt u een klacht of vraag indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; telefoon: +32 (0)2 274 48 00; E: contact@apd-gba.be).

 

Mikado Praktijk
Van Schoonbekestraat 94
2018 Antwerpen
info@mikado-praktijk.be
BTW: BE 0671.651.556