Mikado Kaisha

MIKADO is Japans voor ‘Keizer’ maar het is ook een spel met houten stokjes.

KAISHA is het Japanse woord voor ‘onderneming’.

Je speelt het Mikadospel door alle stokjes in één hand te nemen en ze te laten vallen op de grond. Nadien neemt elke speler een stokje op, zonder de andere te bewegen. Bedoeling is zoveel mogelijk punten te verzamelen door de stokjes weg te nemen van de stapel.

mikado stapel

Het spel staat symbool voor onze aanpak:

Grondige analyse

Een stokje wegnemen of verplaatsen, kan de andere in beweging brengen of in elkaar doen vallen. Zo werkt het ook in een team, een onderneming of voor iemand die zijn of haar aanpak als leidinggevende wil veranderen. Vaak gaat het om een complex samenspel van factoren en dit vereist een grondige analyse.

Durven aanpakken

Tegelijk zien we de samenhang van de stokjes pas als je er een vastneemt. En dat doen wij: we durven dingen in handen nemen en uitproberen om zo tot een oplossing te komen. We durven mensen ook mogelijke blinde vlekken, eigen limieten laten ervaren. En we durven ook ‘niet aan te pakken’: we zijn transparant als we vinden dat een opdracht niet bij onze visie past of niet haalbaar is.

Bedachtzaamheid

Een ander aspect van MIKADO is net omgekeerd: de bedachtzaamheid. Je neemt voorzichtig een stokje vast met de nodige oplettendheid. Je mag de andere stokjes niet aanraken. Dit kenmerkt ook onze aanpak. We gaan niet over één nacht ijs. Soms is vertragen nodig om de juiste oplossing te bedenken.

Ieder zijn kleur

In het Mikado-spel zijn er diverse kleuren, elk met een eigen puntental. Mikado-Kaisha heeft aandacht voor de eigenheid, het unieke, de waarden en sterktes van elke persoon en elke onderneming. Het leven krijgt pas betekenis als je die eigenheid erkent en kan inzetten.

Vindingrijk

In het Mikado-spel moet je vaak vindingrijk zijn om een stokje te pakken te krijgen. Om in te kunnen spelen op de vraag van een leidinggevende, team of onderneming, vinden we het belangrijk om creatief en flexibel te zijn en out of the box te kunnen denken. We bekijken telkens opnieuw of we best individueel en/of met een team, leidinggevende aan de slag gaan.

Verbinden

De stokjes in het Mikado-spel werken op mekaar in en staan in verband met mekaar. Het komt erop aan de samenhang te respecteren en het juiste stokje te pakken zonder het evenwicht van de constructie onnodig te bewegen. In een begeleiding gaan we dan ook zorgvuldig tewerk. De verbinding tussen Mikado-Kaisha en de onderneming is voor ons erg belangrijk: we werken op maat en met aandacht voor het interpersoonlijke. Vanuit een gelijkwaardige basis willen we mensen en ondernemingen in verbinding brengen met hun eigen waarden en de doelen en acties die zij daaraan willen koppelen.

Wie is Mikado-Kaisha?

Mikado-Kaisha werd opgestart door ons, Kathleen Raskin en Mieke Autrique. Wij ontmoetten elkaar als collega’s en vonden elkaar in ons streven naar kwaliteitsvolle verandering. Net zoals we leidinggevenden ondersteunen in het flexibel bewegen tussen een rationele, zakelijke pool en een empathische, verbindende pool, zetten ook wij deze kwaliteiten in op maat van wat de context vraagt.

Lees HIER meer over Kathleen en Mieke.

Mikado-Kaisha portret Mieke en Kathleen